By Norman Wilwayco

Show description

Read or Download Gerilya PDF

Best nonfiction_2 books

High Blood Pressure: The 'At Your Fingertips' Guide

The e-book hypertension at your fingertips supplies solid information regarding all facets of what's identified and never recognized approximately types of hypertension. It additionally explains rather well how the human center and circulatory procedure paintings. It defines and explains the significance of controlling ldl cholesterol, tryglicerides degrees and so on.

Making Toys for Preschool Children: Using Ordinary Stuff for Extraordinary Play

What do you get in the event you mix a newspaper, paper luggage, tape, and markers? A Lunch Bag urban, after all! This sequence is a teacher’s dream! You’ll locate extra inventive how you can use a tube sock, milk carton, and different low-cost issues chanced on round the condominium than you ever imagined. Create exact, fascinating toys and props to aid youngsters study in applicable methods.

Primary Science: Extending Knowledge in Practice (Achieving Qts)

Nonetheless the most important quandary for plenty of on preliminary instructor education classes is the purchase of topic wisdom and the power to translate that into potent instructing. This publication addresses this - development at the middle topic wisdom coated within the reaching QTS sequence and bearing on it to school room perform.

Additional resources for Gerilya

Example text

Ako naman po si Ka Poli. Tumango-tango siya, akala mo kung sinong inspektor na nangingilatis. —Kumusta naman ang pagkilos mo dito? Hindi ka naman naiinip? Di naman nalulungkot? Magsasalita na ko pero sumabat itong gagong si Archie. —Inip na inip na yan, Ka Mon. Gusto na ngang mag-laylo eh. Bungisngisan ang mga kasama. Pinakamalalakas 39 ang mga bungisngis ng dalawang pinaka-nakakaasar sa yunit, si Ka Jerry at si Ka Archie. Mga putanginang motherfuckers. At nasaan ang dalawang yun ngayon? Nandoon naghihilik sa mga tent nila.

Pahiram naman, kuya! Nanginginig ang mga kamay ko sa pananabik nang mahawakan ang gitara. Una kong tinugtog ang Stairway to Heaven. Sabit-sabit ang areglo ko pero okey lang, tutal mga Dumagat ang audience. Naisip ko, di naman siguro mataas ang kanilang ekspektasyon. Tinugtog ko lahat, mula Stairway hanggang Patience, mula reggae hanggang metal, mula Dire Straits hanggang Green Day. Nagkataon pang kakadoobie ko lang. Sabit-sabit lahat ng tinugtog ko pero maiyak-iyak ako sa tuwa. Sa pangalawang pagkakataon, nagpasalamat ako’t wala si Archie.

Mga naturingang Marxista ng unibersidad, isang linggo lang nakulong sa loob ng bahay, nakalimutan na ang mga prinsipyong pinaglalaban ng patayan. 22 Sa wakas, dumating ang kuryer. Sinaksak ko lahat sa bag ang mga gamit ko, wala nang ayos-ayos. Di ko na nakuhang ayusin ang mga gamit dahil nagmamadali si Ka Ana. Pati ang masang kumupkop sa amin, halos ipagtabuyan kami sa gate nang magpaalam kami. Sumakay kami sa taxi na naghihintay sa labas. Isang oras ang lumipas at sakay kami ng matuling bus na biyaheng Bulacan.

Download PDF sample

Rated 4.57 of 5 – based on 19 votes